O Dansestart i 2023
OBS
 
Der er lavet om på de udlærte danse hos os.
Nu står der dato for udlæring og navn på dansen.
Hvis du trykker på dansen, kommer du til stepsheet, hvor der også findes adskillige videoer af dansen
 
 
Onsdag 29/3 danser vi på Tornhøjskolen - aula A.
 
Danseliste 29/3-2023 - øvet/meget øvet

3 Tequila Floor (ny)
Light me up
Til you can’t
Sweet ireland

Dump Luck
Devil in a dress
Gotta have it
Hold on
 
Ingen dans 5/4
 
Sidste dansedag: 26/4
 
 
 
OBS: indkaldelse til generalforsamling:
 
Onsdag, den 19. april 2023 kl. 18.00
Sted:Trekanten Sebbersundvej 2a, 9220 Aalborg Øst.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Fastansættelse af kontingent
6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem
(Charlotte Niemann er på valg)
7. Valg af suppleant til bestyrelsen (nuværende Connie Bragenholt Hansen)
8. Valg af bilagskontrollant (nuværende Lone Gitte Straszek)
9. Valg af suppleant for bilagskontrollant (nuværende Dorthe Jæger)
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde, senest den 12. april 2023.
Klubben er vært for kaffe/te og et stykke brød.
Af hensyn til bestilling af brød, kaffe og te, bedes du venligst tilmelde dig til bestyrelsen, senest den 12. april 2023.
Vi afslutter generalforsamlingen med dans, indtil ca. kl. 21.00.
 
 Mandag danser vi i
Vodskov Hallen
Begynder kl. 18-19
Letøvet kl. 19-20
Øvet kl. 20-21
Instruktør Annette
 
Onsdag danser vi
på Trekanten
Begynder kl. 16.30-17.30
Letøvet kl. 17.45-18.45
Instruktør Lone TC
 
Øvet kl. 19-20
Meget øvede kl. 20-21
Instruktør Lone S
 
  
 Her er klubbens nye logo
Et broderet tryk koster 150 kr.
Medbring selv t-shirt/skjorte  
 
 

KONTINGENT

  kan indbetales på konto
9156 4571062580
Husk at oplyse:
navn, fødselsdato og hold
 
 
Se årets fem
nye danse for 2022/2023 her  
 
  
Klik her for at se hvad Trekanten
 byder på af tilbud og arrangementer  
 
 
 
 
Klik her for at se vores udvalg af dansetøj